Stop als conflictes!

Quines són les causes dels conflictes laborals?

Aprendre a gestionar i resoldre els conflictes és clau per a crear un ambient laboral òptim, eficaç i productiu. El diàleg com a eina principal i un protocol a seguir ens permeten mantenir un lloc de feina emocionalment estable, tant a nivell individual com en equip.

Així, una bona comunicació i actuació coherent davant dels conflictes ens ajudarà a millorar la nostra qualitat de vida laboral. Com?

  • Reflexionem: Prendre consciència dels possibles conflictes i de com ens afecten ens ajudarà a focalitzar-nos enq uina metodologia seguim per a resoldre’ls.
  • Resolem: Una òptima resolució de conflictes ens aportarà un impuls cap al canvi més eficient i productiu. I reforçarà la feina en equip.
  • Sumem: Descobrir les diferents capacitats i habilitats de l’equip ens ajudarà a gestionar els conflictes i a emptatitzar en les diferents situacions que se’ns presentin.

LA FORMADORA

CRECWorkshop Gemma Beltran

Gemma Beltran és la Fundadora de Quality Of Family Life, un projecte que es dedica a acompanyar les persones en totes les fases de la seva vida: La família, l’educació, la feina, la salut i la gestió del temps. Ho fan mitjançant la creació de programes i tallers fets a mida per un equip de col·laboradors especialitzats en tots els àmbits.

VISITA EL SEU PROJECTE

Aquest CREC Workshop es du a terme per a empreses o grups de 6 coworkers. Parla amb els Community Builders si vols fer-lo!

Call Now Button