La transformació empresarial i la seva importància per al teletreball

Actualment, la transformació digital és un procés que la majoria de les empreses ja estan tenint en compte i al qual s’estan adaptant, ja que hi han descobert grans possibilitats d’obtenir millors resultats en tots els aspectes.

Aquest procés ha passat de ser una opció a una realitat, impulsat per circumstàncies com l’adopció del teletreball. Aquest model, l’ús del qual s’ha estès arran de la crisi generada pel Covid-19, ha permès moltes empreses continuar amb la seva activitat en els moments més complicats.

Però per aconseguir els resultats esperats, no només n’hi ha prou amb voler teletreballar o transformar digitalment la nostra empresa. Hem de comptar amb una sèrie d’elements que ens permetin posar-ho en pràctica de manera real i efectiva. T’expliquem més sobre això a continuació. Continua llegint!

 

CREC Coworking coworkers

Què és la transformació digital empresarial?

 

Abans de continuar amb el tema que ens ocupa, és important conèixer a què ens referim exactament quan parlem de transformar digitalment la nostra empresa.

Potser ja coneixes aquest terme o potser és la primera vegada que l’escoltes. En qualsevol cas, la transformació empresarial fa referència a un procés orientat a aconseguir que les empreses facin ús de les noves tecnologies en les seves tasques diàries. La conseqüència principal d’aconseguir una transformació empresarial reeixida es reflecteix a obtenir un avantatge competitiu amb un ús eficient dels nostres recursos.

Com en qualsevol procés, comprovar que tot s’està duent a terme segons allò establert és essencial. Per això, cal fer una avaluació de l’estratègia executada, ja que, de vegades, l’evolució de les noves tecnologies és tan ràpida que les empreses s’han de replantejar la manera de treballar.

 

El teletreball vist com un repte dins de la transformació empresarial

 

Quan una empresa comença la seva transformació empresarial, és molt probable que adopti el teletreball com un dels elements clau dins del procés.

Ara bé, encara que aquest model ofereix grans avantatges també és cert que implica una sèrie de riscos i un gran repte, ja que el fet d’oferir una alternativa a la presencialitat implica també la presència de potents eines, especialment de comunicació.

Com que els empleats poden treballar des de qualsevol lloc, proporcionar-los solucions de teletreball amb què es puguin comunicar amb la resta de l’equip tal com ho farien a l’oficina, és essencial. I és aquí on la transformació digital i el paper de les noves tecnologies hi entra en joc.

 

Factors clau per aconseguir una veritable transformació empresarial i un teletreball exitós

 

Capacitat d’adaptació

La capacitat d’adaptar-se als canvis es considera un element fonamental per a les organitzacions que cerquen l’aprenentatge i la col·laboració continuada en situacions de teletreball. Això ajuda a fer que la transformació digital es vegi com una oportunitat de canvi i un procés que ens aportarà grans beneficis.

 

Tecnologies escalables

Relacionat amb això, és important que les eines que utilitzem, siguin escalables. És a dir, que es puguin adaptar a les necessitats de l’empresa en qualsevol moment si canvien.

Per això, és important que els encarregats de dirigir el procés de transformació empresarial, siguin capaços de desenvolupar una estratègia tecnològica a llarg termini, comptant amb sistemes que no requereixin realitzar grans inversions i la posada en marxa dels quals sigui senzilla.

 

Col·laboració

Per fer el salt cap a la veritable transformació empresarial a través del teletreball, és fonamental comptar que les persones hauran de col·laborar entre elles. Per això, com dèiem anteriorment, les eines de comunicació que utilitzem, seran clau. Així, cal comptar amb sistemes de telefonia per a empreses al núvol.

Aquestes eines, en funcionar a través dInternet, simplement requereixen un dispositiu (ordinador, mòbil o tablet) connectat a la xarxa. Un cop engegat el servei, no només permeten parlar amb els nostres clients per veu, xat i vídeo, sinó també i pels mateixos canals, amb la resta de l’equip. Així, tots els membres estaran connectats, independentment d’on es trobin.

 

Gestió de les dades adequada

Quan comencem el procés de transformació empresarial, ens adonarem que haurem de gestionar una gran quantitat de dades. Aquesta informació ens servirà per prendre millors decisions, però perquè això es converteixi en una oportunitat i no és un obstacle, és fonamental tenir eines com un CRM. Amb ell, podrem organitzar i gestionar millor les dades. I si tenim la possibilitat de connectar tots els sistemes entre ells, molt millor.

 

CREC Coworking coworkers

 

En definitiva, comptar amb les eines adequades i un equip unificat com a part de la nostra estratègia de transformació empresarial ens permetrà fer aquest procés un èxit, així com prestar serveis als nostres clients de manera més eficaç i competitiva.

 

Administrador general

info@crec.cc
No Comments

Post a Comment
Call Now Button